PROMETNI ZNAKOVI

KATALOG PROMETNIH ZNAKOVA

OBLICI  I  VELIČINE  PROMETNIH  ZNAKOVA

Oblici i razredi veličina prometnih znakova koji su najčešće u upotrebi te su u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama, prikazani su u tablici:

Tuneli, galerije i javne garaže (minimalno)
A = 400 mm

Ostale ceste i prometne površine
A = 600 mm

Ostale javne ceste i glavne gradske prometnice
A = 900 mm

Autoceste i brze ceste
A = 1200 mm

Tuneli, galerije i javne garaže (minimalno)
A = 400 mm

Ostale ceste i prometne površine
A = 600 mm

Ostale javne ceste i glavne gradske prometnice
A = 900 mm

Autoceste i brze ceste
A = 900 mm

Tuneli, galerije i javne garaže (minimalno)
A = 300 mm

Ostale ceste i prometne površine
A = 400 mm

Ostale javne ceste i glavne gradske prometnice
A = 600 mm

Autoceste i brze ceste
A = 900 mm

Tuneli, galerije i javne garaže (minimalno)
A = 300 mm

Ostale ceste i prometne površine
A = 600 mm

Ostale javne ceste i glavne gradske prometnice
A = 600 mm

Autoceste i brze ceste
A = 900 mm

Tuneli, galerije i javne garaže (minimalno)
A = 300 mm

Ostale ceste i prometne površine
A = 400 mm

Ostale javne ceste i glavne gradske prometnice
A = 600 mm

Autoceste i brze ceste
A = 900 mm

Tuneli, galerije i javne garaže (minimalno)
A = 300 mm  H = 450 mm

Ostale ceste i prometne površine
A = 400 mm  H = 600 mm

Ostale javne ceste i glavne gradske prometnice
A = 600 mm  H = 900 mm

Autoceste i brze ceste
A = 900 mm  H = 1350 mm

Tuneli, galerije i javne garaže (minimalno)
A = 400 mm  H = 200 mm

Ostale ceste i prometne površine
A = 400 mm  H = 200 mm

Ostale javne ceste i glavne gradske prometnice
A = 600 mm  H = 300 mm

Autoceste i brze ceste
A = 900 mm  H = 600 mm

Dimenzije postavljenih prometnih znakova i dopunskih ploča na istom stupu, u pravilu, moraju odgovarati sljedećem:

– trokut duljine stranice 120 cm u paru s krugom promjera 90 cm, odnosno kvadratom i pravokutnikom duljine stranice 60 cm
– trokut duljine stranice 90 cm u paru s krugom promjera 60 cm, odnosno kvadratom i pravokutnikom duljine stranice 60 cm
– trokut duljine stranice 60 cm u paru s krugom promjera 40 cm, odnosno kvadratom i pravokutnikom duljine stranice 40 cm

Prometni znakovi mogu biti drugačijih dimenzija od onih navedenih u tablici, ako je to za pojedini znak definirano Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama. Veličina simbola na prometnom znaku mora biti razmjerna veličini znaka, a njegovi omjeri i položaj na znaku moraju biti sukladni grafičkim prikazima koji se nalaze na našoj web stranici ili prikazima koji se nalaze u spomenutom Pravilniku. Ako veličina za određeni prometni znak nije definirana Pravilnikom ili nije navedena u tablici prikazanoj na našoj web stranici, veličina znaka određuje se prema veličini i vrsti fontova te broju simbola na njemu.

Obratite  nam  se  s  povjerenjem

Svojim iskustvom te profesionalnim pristupom garantiramo za kvalitetu svojih usluga te se obvezujemo poštivati sve rokove isporuka koji su prethodno dogovoreni.

© 2017 Sirovica d.o.o.

NOVOSTI