ZNAKOVI SIGURNOSTI

KATALOG ZNAKOVA SIGURNOSTI

Znak sigurnosti je znak, koji se odnosi na određeni objekt, djelatnost ili stanje, i daje informaciju ili uputu o osiguranju sigurnosti i zdravlja pri radu. Znak može biti natpis, boja, svjetlosni znak, zvučni signal, govorna komunikacija ili komunikacija rukama.

Prema Pravilniku o sigurnosnim znakovima pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

a) »znak za zabranu« je znak, koji zabranjuje određeno či­njenje (aktivnosti), koje bi moglo uzrokovati rizik za sigurnost i zdravlje radnika;

b) »znak upozorenja / opasnosti« je znak, koji upozorava na rizik ili opasnost;

c) »znak za obvezno postupanje« je znak, koji propisuje obvezno postupanje u određenim slučajevima;

d) »znak za izlaz u slučaju nužde ili za prvu pomoć« je znak, koji daje informacije o izlazima u slučaju nužde, pomagalima za prvu pomoć i spašavanje;

e) »znak obavijesti« je znak, koji daje određene informacije, koje su drukčije od onih navedenih u točkama od a) do d);

f) »natpis« je znak, koji daje specifične informacije u obliku geometrijskih likova, boja, simbola ili piktograma i koji je vidljiv samo, ako ga se osvijetli svjetlošću određene jakosti;

g) »dopunski natpis« je natpis, koji se upotrebljava skupa s jednim od znakova opisanim pod g) i daje dopunske informacije;

h) »sigurnosna boja« je boja, koja ima točno određeno značenje;

i) »simbol ili piktogram« je lik, koji opisuje stanje ili propisuje specifično postupanje, a upotrebljava se na natpisu ili osvijetljenoj površini;

j) »svjetlosni znak« je znak, koji daje naprava, izrađena od djelomično ili potpuno prozirnog materijala, koji se osvijetli s unutarnje strane ili straga, tako da daje dojam osvijetljene površine;

k) »zvučni signal« je šifrirani signal, koji stvara naprava, koja je izrađena za tu namjenu, bez uporabe ljudskog ili umjetnog glasa;

 

Znakovi sigurnosti se izrađuju kombiniranjem boja, geometrijskih oblika i kontrastne boje kako je prikazano u tablici:

Svi znakovi sigurnosti u našoj ponudi se izrađuju prema Pravilniku o sigurnosnim znakovima (NN 91/2015) te HRN 7010 standardu.
U nastavku je popis naše ponude:

Obratite  nam  se  s  povjerenjem

Adresa: Andrije Žaje 55, 10000 Zagreb

Adresa radione: Dubravica 31 b, Gajnice,
                                 10090 Zagreb
E-mail: sirovica@zg.t-com.hr

Tel.: +385 (0)1 347 3347
Fax: +385 (0)1 343 5793

OIB: 39859386637
IBAN: HR3224020061100049680

© 2017 Sirovica d.o.o.

OSNOVNE DJELATNOSTI

  - Znakovi sigurnosti

  - Reklame

NAĐITE NAS I NA: