UPUTE ZA SIGURAN RAD

UPUTE ZA SIGURAN RAD

Upute za siguran rad izrađujemo u sljedećim standardnim dimenzijama:  300 x 400 mm,  200 x 300 mm,  150 x 210 mm.
Iste izrađujemo na sljedećim materijalima:  PVC naljepnica,  PVC plastika,  aluminijski ravni lim.

UPUTE ZA SIGURAN RAD NA STROJEVIMA ZA OBRADU METALA

MU-1     Uputa za siguran rad na tokarilici
MU-2     Uputa za siguran rad na glodalici
MU-3     Uputa za siguran rad na bušilici
MU-4     Uputa za siguran rad na blanjalici
MU-5     Uputa za siguran rad na brusilici
MU-6     Uputa za siguran rad na ekscentar preši
MU-7     Uputa za siguran rad sa mehaničkim škarama
MU-8     Uputa za siguran rad na stroju za brušenje lanaca
MU-9     Uputa za siguran rad sa strojem za rezanje metala (rezna ploča)
MU-10   Uputa za siguran rad sa ručnom brusilicom
MU-11   Uputa za siguran rad sa strojem za razvlačenje i odsjecanja lima

UPUTE ZA SIGURAN RAD KOD ZAVARIVANJA

ZU-1     Uputa za siguran rad kod plinskog zavarivanja i rezanja
ZU-2     Uputa za siguran rad kod elektrolučnog zavarivanja
ZU-3     Uputa za siguran rad kod zavarivanja u zaštitnom plinu

UPUTE ZA SIGURAN RAD NA STROJEVIMA ZA OBRADU DRVA

DU-1     Uputa za siguran rad na nadstolnoj glodalici
DU-2     Uputa za siguran rad na tokarskom automatu
DU-3     Uputa za siguran rad na blanjalici (debljači)
DU-4     Uputa za siguran rad na stolnoj kružnoj pili (za uzdužni rez)
DU-5     Uputa za siguran rad na hidrauličnoj podstolnoj kružnoj pili
DU-6     Uputa za siguran rad na poteznoj poprečnoj kružnoj pili
DU-7     Uputa za siguran rad na višeslojnoj automatskoj kružnoj pili
DU-8     Uputa za siguran rad na ravnalici
DU-9     Uputa za siguran rad na viličaru
DU-10   Uputa za siguran rad na trakastom transporteru
DU-11   Uputa za siguran rad na valjčastom transporteru
DU-12   Uputa za siguran rad na lančanom transporteru
DU-13   Uputa za siguran rad na stolarskoj tračnoj pili
DU-14   Uputa za siguran rad na tračnoj brusilici
DU-15   Uputa za siguran rad na stolnoj glodalici
DU-16   Uputa za siguran rad na stroju za izradu parketa i lamperije

UPUTE ZA SIGURAN RAD NA GRAĐEVINSKIM STROJEVIMA I TRANSPORTNIM SREDSTVIMA

GT-1     Uputa za siguran rad na buldožeru
GT-2     Uputa za siguran rad na bageru
GT-3     Uputa za siguran rad na utovarivaču
GT-4     Uputa za siguran rad na grederu
GT-5     Uputa za siguran rad na valjku
GT-6     Uputa za siguran rad na crpki za beton
GT-7     Uputa za siguran rad na mikseru za beton
GT-8     Uputa za siguran rad na elektrokolicima
GT-9     Uputa za siguran rad na hidrauličnoj platformi
GT-10   Uputa za siguran rad na toranjskoj dizalici
GT-11   Uputa za siguran rad na mostnoj i portalnoj dizalici
GT-12   Uputa za siguran rad na hidrauličnoj dizalici
GT-13   Uputa za siguran rad na lakoj dizalici
GT-14   Uputa za siguran rad s traktorom za izvlačenje drvnih sortimenata
GT-15   Uputa za siguran rad s motornom lančanom pilom

UPUTE ZA SIGURAN RAD NA POSTROJENJIMA

PO-1     Uputa za siguran rad u kompresorskoj stanici
PO-2     Uputa za siguran rad u betonari
PO-3     Uputa za siguran rad u asfaltnoj bazi
PO-4     Uputa za siguran rad s AKU baterijama
PO-5     Uputa za siguran rad u transformatorskoj stanici
PO-6     Uputa za siguran rad na elektroagregatu
PO-7     Uputa za siguran rad na kompresoru
PO-8     Uputa za siguran rad na kotlovskom uređaju
PO-9     Uputa za siguran rad s brzim punjačem akumulatora
PO-10   Uputa za siguran rad na stroju za montažu i demontažu guma
PO-11   Uputa za siguran rad sa zapaljivim tekućinama (gorivo i mazivo)

UPUTE ZA SIGURAN RAD U MESNOJ INDUSTRIJI

MI-1     Uputa za siguran rad na stroju za punjenje i zatvaranje salama
MI-2     Uputa za siguran rad na stroju za mljevenje mesa

UPUTE ZA SIGURAN RAD U GRADITELJSTVU

VI-1     Uputa za siguran rad na visini

Obratite  nam  se  s  povjerenjem

Adresa: Andrije Žaje 55, 10000 Zagreb

Adresa radione: Dubravica 31 b, Gajnice,
                                 10090 Zagreb
E-mail: sirovica@zg.t-com.hr

Tel.: +385 (0)1 347 3347
Fax: +385 (0)1 343 5793

OIB: 39859386637
IBAN: HR3224020061100049680

© 2017 Sirovica d.o.o.

OSNOVNE DJELATNOSTI

  - Znakovi sigurnosti

  - Reklame

NAĐITE NAS I NA: