UPUTE ZA SIGURAN RAD

UPUTE ZA SIGURAN RAD

Upute za siguran rad izrađujemo u sljedećim standardnim dimenzijama:  300 x 400 mm,  200 x 300 mm,  150 x 210 mm.
Iste izrađujemo na sljedećim materijalima:  PVC naljepnica,  PVC plastika,  aluminijski ravni lim.

UPUTE ZA SIGURAN RAD NA STROJEVIMA ZA OBRADU METALA

MU-1     Uputa za siguran rad na tokarilici
MU-2     Uputa za siguran rad na glodalici
MU-3     Uputa za siguran rad na bušilici
MU-4     Uputa za siguran rad na blanjalici
MU-5     Uputa za siguran rad na brusilici
MU-6     Uputa za siguran rad na ekscentar preši
MU-7     Uputa za siguran rad sa mehaničkim škarama
MU-8     Uputa za siguran rad na stroju za brušenje lanaca
MU-9     Uputa za siguran rad sa strojem za rezanje metala (rezna ploča)
MU-10   Uputa za siguran rad sa ručnom brusilicom
MU-11   Uputa za siguran rad sa strojem za razvlačenje i odsjecanja lima

Obratite  nam  se  s  povjerenjem

Adresa: Andrije Žaje 55, 10000 Zagreb

Adresa radione: Dubravica 31 b, Gajnice,
                                 10090 Zagreb
E-mail: sirovica@zg.t-com.hr

Tel.: +385 (0)1 347 3347
Fax: +385 (0)1 343 5793

OIB: 39859386637
IBAN: HR3224020061100049680

© 2017 Sirovica d.o.o.

OSNOVNE DJELATNOSTI

  - Znakovi sigurnosti

  - Reklame

NAĐITE NAS I NA: