ZNAKOVI SIGURNOSTI U VATROGASTVU

INFO-SP | ZNAKOVI SIGURNOSTI U VATROGASTVU

Znakove sigurnosti u vatrogastvu izrađujemo u sljedećim standardnim dimenzijama:  300 x 400 mm,  200 x 200 mm,  150 x 150 mm, 100 x 120 mm, 100 x 100 mm.
Iste izrađujemo na sljedećim materijalima:  PVC naljepnica,  PVC plastika,  aluminijski ravni lim.

Oznaka:   INFO-SP-9
__________Vatrogasni aparat
Materijal: PVC naljepnica
__________PVC plastika
                Al. ravni lim
Dimenzija: 200 x 200 mm
                    150 x 150 mm
                    100 x 120 mm
___________100 x 100 mm

Oznaka:   INFO-SP-16
__________Požarni alat
Materijal: PVC naljepnica
__________PVC plastika
                Al. ravni lim
Dimenzija: 200 x 200 mm
                    150 x 150 mm
                    100 x 120 mm
___________100 x 100 mm

Oznaka:   INFO-SP-17
__________Vatrogasna cijev
Materijal: PVC naljepnica
__________PVC plastika
                Al. ravni lim
Dimenzija: 200 x 200 mm
                    150 x 150 mm
                    100 x 120 mm
___________100 x 100 mm

Oznaka:   INFO-SP-18
__________Požarne ljestve
Materijal: PVC naljepnica
__________PVC plastika
                Al. ravni lim
Dimenzija: 200 x 200 mm
                    150 x 150 mm
                    100 x 120 mm
___________100 x 100 mm

Oznaka:   INFO-SP-19
__________Dojavljivač požara
Materijal: PVC naljepnica
__________PVC plastika
                Al. ravni lim
Dimenzija: 200 x 200 mm
                    150 x 150 mm
                    100 x 120 mm
___________100 x 100 mm

Oznaka:   INFO-SP-20
__________Požarni telefon
Materijal: PVC naljepnica
__________PVC plastika
                Al. ravni lim
Dimenzija: 200 x 200 mm
                    150 x 150 mm
                    100 x 120 mm
___________100 x 100 mm

Oznaka:   INFO-SP-21
__________Oprema za zaštitu
__________od požara
Materijal: PVC naljepnica
__________PVC plastika
                Al. ravni lim
Dimenzija: 200 x 200 mm
                    150 x 150 mm
                    100 x 120 mm
___________100 x 100 mm

Oznaka:   INFO-SP-22
__________Smjer kretanja
Materijal: PVC naljepnica
__________PVC plastika
                Al. ravni lim
Dimenzija: 200 x 200 mm
                    150 x 150 mm
                    100 x 120 mm
___________100 x 100 mm

Oznaka:   INFO-SP-23
__________Razbiti u slučaju
__________opasnosti
Materijal: PVC naljepnica
__________PVC plastika
                Al. ravni lim
Dimenzija: 200 x 200 mm
                    150 x 150 mm
                    100 x 120 mm
___________100 x 100 mm

Oznaka:   INFO-SP-24
__________Požarni alarm
Materijal: PVC naljepnica
__________PVC plastika
                Al. ravni lim
Dimenzija: 200 x 200 mm
                    150 x 150 mm
                    100 x 120 mm
___________100 x 100 mm

Oznaka:   INFO-SP-25
_________Protupožarna vrata
Materijal: PVC naljepnica
__________PVC plastika
                Al. ravni lim
Dimenzija: 200 x 200 mm
                    150 x 150 mm
                    100 x 120 mm
___________100 x 100 mm

Oznaka:   INFO-SP-33
Materijal: PVC naljepnica
__________PVC plastika
                Al. ravni lim
Dimenzija: 650 x 250 mm

Oznaka:   INFO-SP-33
Materijal: PVC naljepnica
__________PVC plastika
                Al. ravni lim
Dimenzija: 650 x 250 mm

Oznaka:   INFO-SP-33
Materijal: PVC naljepnica
__________PVC plastika
                Al. ravni lim
Dimenzija: 650 x 250 mm

Oznaka:   INFO-SP-36
Materijal: PVC naljepnica
__________PVC plastika
                Al. ravni lim
Dimenzija: 400 x 250 mm

Obratite  nam  se  s  povjerenjem

Adresa: Andrije Žaje 55, 10000 Zagreb

Adresa radione: Dubravica 31 b, Gajnice,
                                 10090 Zagreb
E-mail: sirovica@zg.t-com.hr

Tel.: +385 (0)1 347 3347
Fax: +385 (0)1 343 5793

OIB: 39859386637
IBAN: HR3224020061100049680

© 2017 Sirovica d.o.o.

OSNOVNE DJELATNOSTI

  - Znakovi sigurnosti

  - Reklame

NAĐITE NAS I NA: