NALJEPNICE SIGURNOSTI

NA | NALJEPNICE SIGURNOSTI

Znakove pod nazivom NA izrađujemo u standardnoj dimenziji:  120 x 100 mm.
Iste izrađujemo na sljedećim materijalima:  PVC naljepnica,  PVC plastika,  aluminijski ravni lim.

Oznaka:   NA-1
Materijal: PVC naljepnica
__________PVC plastika
                Al. ravni lim
Dimenzija: 120 x 100 mm

Oznaka:   NA-2
Materijal: PVC naljepnica
__________PVC plastika
                Al. ravni lim
Dimenzija: 120 x 100 mm

Oznaka:   NA-3
Materijal: PVC naljepnica
__________PVC plastika
                Al. ravni lim
Dimenzija: 120 x 100 mm

Oznaka:   NA-4
Materijal: PVC naljepnica
__________PVC plastika
                Al. ravni lim
Dimenzija: 120 x 100 mm

Oznaka:   NA-5
Materijal: PVC naljepnica
__________PVC plastika
                Al. ravni lim
Dimenzija: 120 x 100 mm

Oznaka:   NA-6
Materijal: PVC naljepnica
__________PVC plastika
                Al. ravni lim
Dimenzija: 120 x 100 mm

Oznaka:   NA-7
Materijal: PVC naljepnica
__________PVC plastika
                Al. ravni lim
Dimenzija: 120 x 100 mm

Oznaka:   NA-8
Materijal: PVC naljepnica
__________PVC plastika
                Al. ravni lim
Dimenzija: 120 x 100 mm

Oznaka:   NA-9
Materijal: PVC naljepnica
__________PVC plastika
                Al. ravni lim
Dimenzija: 120 x 100 mm

Oznaka:   NA-10
Materijal: PVC naljepnica
__________PVC plastika
                Al. ravni lim
Dimenzija: 120 x 100 mm

Oznaka:   NA-11
Materijal: PVC naljepnica
__________PVC plastika
                Al. ravni lim
Dimenzija: 120 x 100 mm

Oznaka:   NA-12
Materijal: PVC naljepnica
__________PVC plastika
                Al. ravni lim
Dimenzija: 120 x 100 mm

Oznaka:   NA-13
Materijal: PVC naljepnica
__________PVC plastika
                Al. ravni lim
Dimenzija: 120 x 100 mm

Oznaka:   NA-14
Materijal: PVC naljepnica
__________PVC plastika
                Al. ravni lim
Dimenzija: 120 x 100 mm

Oznaka:   NA-15
Materijal: PVC naljepnica
__________PVC plastika
                Al. ravni lim
Dimenzija: 120 x 100 mm

Oznaka:   NA-16
Materijal: PVC naljepnica
__________PVC plastika
                Al. ravni lim
Dimenzija: 120 x 100 mm

Oznaka:   NA-17
Materijal: PVC naljepnica
__________PVC plastika
                Al. ravni lim
Dimenzija: 120 x 100 mm

Oznaka:   NA-18
Materijal: PVC naljepnica
__________PVC plastika
                Al. ravni lim
Dimenzija: 120 x 100 mm

Oznaka:   NA-19
Materijal: PVC naljepnica
__________PVC plastika
                Al. ravni lim
Dimenzija: 100 x 120 mm

Oznaka:   NA-20
Materijal: PVC naljepnica
__________PVC plastika
                Al. ravni lim
Dimenzija: 100 x 60 mm

Oznaka:   NA-21
Materijal: PVC naljepnica
__________PVC plastika
                Al. ravni lim
Dimenzija: 100 x 60 mm

Oznaka:   NA-22
Materijal: PVC naljepnica
__________PVC plastika
                Al. ravni lim
Dimenzija: 100 x 60 mm

Oznaka:   NA-23
Materijal: PVC naljepnica
__________PVC plastika
                Al. ravni lim
Dimenzija: 100 x 60 mm

Oznaka:   NA-24
Materijal: PVC naljepnica
__________PVC plastika
                Al. ravni lim
Dimenzija: 60 x 100 mm

Oznaka:   NA-25
Materijal: PVC naljepnica
__________PVC plastika
                Al. ravni lim
Dimenzija: 100 x 60 mm

Oznaka:   NA-26
Materijal: PVC naljepnica
__________PVC plastika
                Al. ravni lim
Dimenzija: 100 x 120 mm

Oznaka:   NA-27
Materijal: PVC naljepnica
__________PVC plastika
                Al. ravni lim
Dimenzija: 90 x 90 mm

Oznaka:   NA-28
Materijal: PVC naljepnica
__________PVC plastika
                Al. ravni lim
Dimenzija: 90 x 90 mm

Obratite  nam  se  s  povjerenjem

Adresa: Andrije Žaje 55, 10000 Zagreb

Adresa radione: Dubravica 31 b, Gajnice,
                                 10090 Zagreb
E-mail: sirovica@zg.t-com.hr

Tel.: +385 (0)1 347 3347
Fax: +385 (0)1 343 5793

OIB: 39859386637
IBAN: HR3224020061100049680

© 2017 Sirovica d.o.o.

OSNOVNE DJELATNOSTI

  - Znakovi sigurnosti

  - Reklame

NAĐITE NAS I NA: