PROMETNI ZNAKOVI

E | DOPUNSKE  PLOČE

Znakovi kategorije E su dopunski znakovi koji pobliže određuju značenje prometnog znaka. Dopunske ploče mogu biti postavljene uz znakove opasnosti, znakove izričitih naredbi, znakove obavijesti i znakove obavijesti za vođenje prometa. Širina dopunske ploče postavljene uz prometni znak na cesti ne smije biti veća od dužine one stranice znaka uz koji se dopunska ploča postavlja, odnosno od projekcije krajnjih točaka znaka.

DOPUNSKA PLOČA
E01
Označava udaljenost između prometnog znaka uz koji je postavljena dopunska ploča i početka dijela ceste, odnosno mjesta na koje se znak odnosi

DOPUNSKA PLOČA
E02
Označava duljinu dijela ceste na kojem prijeti opasnost označena prometnim znakom, odnosno na kojem se primjenjuje izričita naredba označena znakom ili na koji se odnosi sadržaj znaka uz koji se ističe dopunska ploča

DOPUNSKA PLOČA
E02-1
Označava duljinu dijela ceste na kojem prijeti opasnost označena prometnim znakom, odnosno na kojem se primjenjuje izričita naredba označena znakom ili na koji se odnosi sadržaj znaka uz koji se ističe dopunska ploča

DOPUNSKA PLOČA
E03
Označava udaljenost i smjer od prometnog znaka do objekta ili dijela ceste na koju se obavijest odnosi

DOPUNSKA PLOČA
E04
Označava vrijeme za koje izričita naredba, odnosno obavijesti vrijede, ako ne vrijede neprekidno

DOPUNSKA PLOČA
E04-1
Označava vrijeme za koje izričita naredba, odnosno obavijesti vrijede, ako ne vrijede neprekidno

DOPUNSKA PLOČA
E05
Sadrži pobliže objašnjenje prometnog znaka riječima ili simbolom, ako to nije jasno određeno simbolom znaka

DOPUNSKA PLOČA
E06
Sadrži simbol vrste vozila na koje se prometni znak odnosi

DOPUNSKA PLOČA
E06-1
Sadrži simbol vrste vozila na koje se prometni znak odnosi

DOPUNSKA PLOČA
E06-2
Sadrži simbol vrste vozila na koje se prometni znak odnosi

DOPUNSKA PLOČA
E06-3
Sadrži simbol vrste vozila na koje se prometni znak odnosi

DOPUNSKA PLOČA
E06-4
Sadrži simbol vrste vozila na koje se prometni znak odnosi

DOPUNSKA PLOČA
E06-5
Sadrži simbol vrste vozila na koje se prometni znak odnosi

DOPUNSKA PLOČA
E06-6
Sadrži simbol vrste vozila na koje se prometni znak odnosi

DOPUNSKA PLOČA
E06-7
Sadrži simbol vrste vozila na koje se prometni znak odnosi

DOPUNSKA PLOČA
E06-8
Sadrži simbol vrste vozila na koje se prometni znak odnosi

DOPUNSKA PLOČA
E06-9
Sadrži simbol vrste vozila na koje se prometni znak odnosi

DOPUNSKA PLOČA
E06-10
Sadrži simbol vrste vozila na koje se prometni znak odnosi

DOPUNSKA PLOČA
E06-11
Sadrži simbol vrste vozila na koje se prometni znak odnosi

DOPUNSKA PLOČA
E06-12
Sadrži simbol vrste vozila na koje se prometni znak odnosi

DOPUNSKA PLOČA
E06-13
Sadrži simbol vrste vozila na koje se prometni znak odnosi

DOPUNSKA PLOČA
E06-14
Sadrži simbol vrste vozila na koje se prometni znak odnosi

DOPUNSKA PLOČA
E06-15
Sadrži simbol vrste vozila na koje se prometni znak odnosi

DOPUNSKA PLOČA
E06-16
Sadrži simbol vrste vozila na koje se prometni znak odnosi

DOPUNSKA PLOČA
E06-17
Sadrži simbol vrste vozila na koje se prometni znak odnosi

DOPUNSKA PLOČA
E07
Označava najveću dopuštenu masu vozila na koju se izričita naredba odnosi

DOPUNSKA PLOČA
E08
Označava uklanjanje vozila ”paukom” na mjestima na kojima je parkiranje ili zaustavljanje vozila prometnim znakom zabranjeno

DOPUNSKA PLOČA
E09
Označava primjenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja vozila do prometnog znaka, od prometnog znaka, odnosno s jedne ili druge strane prometnog znaka

DOPUNSKA PLOČA
E09-1
Označava primjenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja vozila do prometnog znaka, od prometnog znaka, odnosno s jedne ili druge strane prometnog znaka

DOPUNSKA PLOČA
E09-2
Označava primjenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja vozila do prometnog znaka, od prometnog znaka, odnosno s jedne ili druge strane prometnog znaka

DOPUNSKA PLOČA
E09-3
Označava primjenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja vozila do prometnog znaka, od prometnog znaka, odnosno s jedne ili druge strane prometnog znaka

DOPUNSKA PLOČA
E09-4
Označava primjenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja vozila do prometnog znaka, od prometnog znaka, odnosno s jedne ili druge strane prometnog znaka

DOPUNSKA PLOČA
E09-5
Označava primjenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja vozila do prometnog znaka, od prometnog znaka, odnosno s jedne ili druge strane prometnog znaka

DOPUNSKA PLOČA
E10
Označava položaj parkiranja vozila

DOPUNSKA PLOČA
E10-1
Označava položaj parkiranja vozila

DOPUNSKA PLOČA
E10-2
Označava položaj parkiranja vozila

DOPUNSKA PLOČA
E10-3
Označava položaj parkiranja vozila

DOPUNSKA PLOČA
E10-4
Označava položaj parkiranja vozila

DOPUNSKA PLOČA
E10-5
Označava položaj parkiranja vozila

DOPUNSKA PLOČA
E10-6
Označava položaj parkiranja vozila

DOPUNSKA PLOČA
E10-3
Označava položaj parkiranja vozila

DOPUNSKA PLOČA
E10-4
Označava položaj parkiranja vozila

DOPUNSKA PLOČA
E11
Označava mjesto na kojem je parkiranje rezervirano za vozila osoba s invaliditetom ili blizinu ceste na kojoj se može pojaviti osoba sa invaliditetom u kolicima

DOPUNSKA PLOČA
E12
Označava mjesto na kojem je parkiranje rezervirano za određene korisnike

DOPUNSKA PLOČA
E13
Označavaju početak dijela ceste, odnosno mjesta na kojem postoji opasnost od neočekivanih meteoroloških uvjeta značajnih za sigurno odvijanje prometa
(kiša, snijeg i dr.)

DOPUNSKA PLOČA
E13-1
Označavaju početak dijela ceste, odnosno mjesta na kojem postoji opasnost od neočekivanih meteoroloških uvjeta značajnih za sigurno odvijanje prometa
(kiša, snijeg i dr.)

DOPUNSKA PLOČA
E13-2
Označavaju početak dijela ceste, odnosno mjesta na kojem postoji opasnost od neočekivanih meteoroloških uvjeta značajnih za sigurno odvijanje prometa
(kiša, snijeg i dr.)

DOPUNSKA PLOČA
E13-3
Označavaju početak dijela ceste, odnosno mjesta na kojem postoji opasnost od neočekivanih meteoroloških uvjeta značajnih za sigurno odvijanje prometa
(kiša, snijeg i dr.)

DOPUNSKA PLOČA
E14
Označavaju položaj ceste
s pravom prednosti

DOPUNSKA PLOČA
E14-1
Označavaju položaj ceste
s pravom prednosti

DOPUNSKA PLOČA
E15
Označavaju blizinu dijela ceste na kojem se mogu pojaviti starije nemoćne osobe

DOPUNSKA PLOČA
E15-1
Označavaju blizinu dijela ceste na kojem se mogu pojaviti slijepe osobe

DOPUNSKA PLOČA
E16
Označava početak dijela ceste na kojem se obavlja čišćenje snijega

DOPUNSKA PLOČA
E17
Označava da se na cesti izvode radovi na održavanju cesta vezani uz izvođenje oznaka na kolniku

DOPUNSKA PLOČA
E17-1
Označava da se na cesti izvode radovi na održavanju cesta vezani uz košnju trave

DOPUNSKA PLOČA
E18
Objašnjava da je prometni znak kojemu je dodana dopunska ploča postavljen zbog kolotraga na kolniku

DOPUNSKA PLOČA
E19
Označava mjesto na cestigdje se nalazi oprema za smirivanje prometa
(izbočine)

DOPUNSKA PLOČA
E20
Označava prolaz za teretno motorno vozilo s izvan gabaritnim teretom

DOPUNSKA PLOČA
E21
Označava područje s povećanom koncentracijom opasnih tvari u zraku

DOPUNSKA PLOČA
E22
Označava potrebu isključenja rada motora vozila zbog dužeg stajanja na mjestima gdje je promet reguliran svjetlosnim uređajima

DOPUNSKA PLOČA
E23
”Naplatni branik” – označava zatvorenu voznu traku na naplatnoj postaji ceste

Obratite  nam  se  s  povjerenjem

Adresa: Andrije Žaje 55, 10000 Zagreb

Adresa radione: Dubravica 31 b, Gajnice,
                                 10090 Zagreb
E-mail: sirovica@zg.t-com.hr

Tel.: +385 (0)1 347 3347
Fax: +385 (0)1 343 5793

OIB: 39859386637
IBAN: HR3224020061100049680

© 2017 Sirovica d.o.o.

OSNOVNE DJELATNOSTI

  - Znakovi sigurnosti

  - Reklame

NAĐITE NAS I NA: